Photograph - Eibun Miyake
Hair&Make - Takahisa Eto

 
© Abe Tomori